GET TO KNOW THE TEAM

PASTOR DEBBIE HOWELL

CO- PASTOR

PASTOR LOGAN MATLOCK

CHILDREN'S PASTOR

PASTOR ABRAHAM COLON

CARE PASTOR

Abe_500x500.jpg

PASTOR TERRY HOWELL

LEAD PASTOR

Pastor Kristy_500x500.jpg

PASTOR KRISTY HOWELL

EXECUTIVE PASTOR

Shamya_500x500.jpg

PASTOR SHAMYA TOLBERT

CONNECTION PASTOR

Maggie.jpg

MAGGIE KORNBLUM

BUISNESS ADMINISTRATOR